Ankara OSB Altyapı Projelerinin Yaptırılması İşi

  • Finansman : Ankara Sanayi Odası1 Organize Sanayi Bölgesi
  • Hizmet : Altyapı Projeleri
  • İşveren : Ankara Sanayi Odası1 Organize Sanayi Bölgesi
  • Proje Süresi : 2021 - devam ediyor

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi 2. İlave 7. Kısım ile 5. İlave 1. Ve 2. Kısım Genişleme Alanı Altyapı Projelerinin Yaptırılması İşi

Zemin Etütleri ve Altyapı Araştırma Raporunun hazırlanması,

Ön İnceleme Raporu ve Master Plan Hazırlanması,

Yol Projeleri ve Raporlarının hazırlanması, (Avan ve Uygulama)

Temiz Su, Yangın Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi ve Gerekli Ek Yapıların Proje ve Raporlarının hazırlanması, (Avan ve Uygulama)

Elektrik Şebeke Projeleri ve Hesapları, (Avan ve Uygulama)

Doğal Gaz Şebeke Projeleri ve Hesapları (Avan ve Uygulama)

Haberleşme ve Scada Sistemi Proje ve Hesapları, (Avan ve Uygulama)

Tüm Sanat Yapıları Proje ve Hesapları (çevre duvar, menfez, kanal vb.)

Köprü / Viyadük Projeleri ve Hesapları (Avan ve Uygulama)

Üretim Esası, Keşif Listesi ve Teknik Şartnamelerden Oluşan İhale Dosyasının hazırlanması. (Piyasa ve Kurum Birim Fiyatları ile)

Altyapı Projelerinin 3 (üç) Boyutlu Koordinat ve Kotlar Olarak Modellenmesi