Antalya Gölet ve Sulamaları 3. Kısım Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Sulama ve Drenaj
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : .

Antalya Gölet ve Sulamaları 3.Kısım işi kapsamında 5 adet gölet planlama raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında hepsi de Antalya ilinde bulunan sulama suyu amaçlı Kumluca-Erentepe, Serik-Akçapınar, Manavgat-Kızıldağ, Manavgat-Yeniköy-Yerköprü ve Kaş-Çamlıova göletlerinin planlama raporları bulunmaktadır. Planlama çalışmaları içinde sondaj, Jeoteknik etüt, doğal yapı gereci etütleri ve laboratuvar analizleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etüdü,arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü, çevresel etkileri belirleyen Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve ÇED belgelerinin alınması işleri yapılmıştır.