Antalya Su ve Atıksu Projesi

  • Finansman : World Bank
  • Hizmet : Su Temini ve ve Atıksu Şebekeleri
  • İşveren : Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü- ASAT
  • Proje Süresi : 2011 - 2012

İller Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) aldığı kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) tahsis etmiştir. Bu kredi ile gerçekleştirilen “Antalya Su ve Atıksu” projesi kapsamında tasarım ve uygulama müşavirliği hizmetleri verilecektir. İşin kapsamında 20 adet derin su kuyusu açılması, terfi merkezleri, isale hattı ve depo inşaatları, yaklaşık 100 km içmesuyu şebekesi ve 20 km kollektör hattı ile birlikte 130 km atıksu şebekesi bulunmaktadır.