Antalya Su ve Atıksu Projesi

  • Finansman : Dünya Bankası
  • Hizmet : Su ve Atıksu
  • İşveren : Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü- ASAT
  • Proje Süresi : 2011 - 2016

Mevcut Tasarımların İncelenmesi ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması

Projenin 1. fazı kapsamında proje hazırlama, tasarım, ihale, ihale değerlendirmesi yapılmıştır. 1. Aşamanın devamı niteliğindeki bu 2. Aşamada, FIDIC Sözleşme Koşulları/Kırmızı Kitap'a dayalı Dünya Bankası Satınalma Politikalarına göre inşaat kontrollük hizmetleri verilmektedir.

ASAT2-W1: Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı ile Kızıllı, Kurşunlu, Topallı, Fettahlı mahallelerinin su temini ve ilgili ev bağlantılarının yapılması. 100 km'den fazla su şebekesi inşaatı, yaklaşık 60 km ev bağlantıları, debimetre ve SCADA montajı.

ASAT2 – W2: Aksu Su Temini: Termesos bölgesinde 14 adet derin kuyu açılması, elverişli pompa temini ve montajı, elektrik işleri, otomasyon ve iletim hatları.

ASAT 2 – W3: Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez İlçeleri Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı: Ø200 - Ø1600 mm. arasında değişen çaplarda 90 km kanalizasyon şebekesi, menholler, parsel bağlantıları ve zemin iyileştirmesi.

ASAT 2 – W6: Döşemealtı ve Konyaaltı Mahalleleri Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı ve Kollektör: 17km kanalizasyon şebekesi, 14km. Ø1200 – Ø1400 mm çaplarında kolektörlü betonarme boru ve 600m oluklu boru kollektör ve ilgili menholler.

Antalya Su ve Atıksu Projesi (ASAT2-C1-B)

İnşaat Kontrollüğü

Dünya Bankası tarafından finanse edilen Antalya Su ve Atıksu Projesi, hazırlanan tasarımlar için FIDIC KIRMIZI Kitap Sözleşme Şartlarına göre İnşaat Kontrollüğünü kapsamaktadır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • ASAT2-C1-A Sözleşmesi kapsamında tasarımları hazırlanan Sözleşme paketleri (W1,W2,W3,W6) ile ilgili inşaat kontrol hizmetleri. (Dünya Bankası tarafından finanse edilmektedir)
  • Mahalleler: Ø200 - Ø1600 mm arasında değişen çaplar için 90 km kanalizasyon şebekesi, menholler, parsel bağlantıları ve zemin iyileştirme.
  • ASAT 2 – W6: Döşemealtı ve Konyaaltı Mahalleleri Kanalizasyon Şebekeleri İnşaatı ve Kollektör: 17km kanalizasyon şebekesi, 14km. Ø1200 – Ø1400 mm çaplarında ve 600m oluklu boru kollektörlü betonarme boru kolektör ve ilgili menholler