Aşağı Dalaman Projesi İçmesuyu Temini ve Dalaman Ovası Sulaması Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : -
  • İşveren : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü- Aydın
  • Proje Süresi : 2012 - 2015

Bu iş kapsamında 3 adet planlama raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında Dalaman Ovası Sulaması planlama raporu ve Dalaman ovasındaki ilçe ve köylere içme suyu sağlama amaçlı İçme Suyu Planlama Raporu ile Dalaman çayı taşkınlarının önlenmesine yönelik Dalaman Taşkın Planlama Raporu hazırlanmıştır. Sulama planlama raporu 11.000 ha alanı kapsamakta olup, yüksek basınçlı borulu bir şebeke olarak öngörülmüştür. İçme suyu planlama raporu ile Dalaman, Ortaca ve Dalyan ile birlikte 30 köyün içme suyu ihtiyaçları 2047 yılına kadar karşılanmıştır. Planlama çalışmaları içinde sondaj, Jeoteknik etüt, doğal yapı gereci etütleri ve laboratuvar analizleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etüdü,arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü, çevresel etkileri belirleyen Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve ÇED belgelerinin alınması işleri gerçekleştirilmiştir.