Atatürk Baraj Rezervuarının İçme Suyu Kalitesinin Korunması için Çevre Koruma Planlaması

 • Finansman : Öz kaynak
 • Hizmet : Çevresel Yönetim
 • İşveren : T.C. Çevre Bakanlığı
 • Proje Süresi : 1999 - 2000

Atatürk Barajı entegre edilmiş Güney Doğu Anadolu Projesinin bir bölümü olarak Türkiye’de inşaa edilmiş en geniş kaya dolgu barajıdır. 1970'lerde kurulan Keban Barajı, 1980'lerde kurulan Karakaya Barajı Fırat’ın yukarı kısmında bulunmaktadır.

Atatürk Barajı şunları temin etmek için kurulmuştur:

 • Ulusal bağlantılı enerji temin sistemi için hidrogüç
 • Harran Ovasının sulaması için su
 • Şanlıurfa şehri ve Şanlıurfa ve Suriye sınırı arasında bulunan 300 köyden oluşan Edene Grubu için içme suyu. Bölgede içme suyu kaynakları çok sınırlı, bu nedenle Fırat değerlidir ve Fırat’ın içmesuyu kalitesinin korunmaya ve/veya geliştirilmeye ihtiyacı vardır.

Bu çalışmanın kapsamı nicel olarak mevcut deşarj kirleticilerinin belirlenmesi, rehabilitasyon için gerekli acil ölçümler, rezervuardaki suyun içmesuyu kalitesini korumak/geliştirmek için gelecek kalkınmanın fiziksel planlamasıdır.

Sağlanan hizmetler:
Mevcut kirleticilerin değerlendirilmesi

 • Veri toplama ve doğrulama
 • Evsel kanalizasyon
 • Endüstriyel kanalizasyon
 • Katı atık ve tehlikeli sızıntı
 • Tarımsal deşarj
 • Yeraltı ve yeryüzü su kalitesinin veri toplanması ve doğrulanması
 • Mevcut yerleşkeler, endüstriler, tarlalar, orman, rekreasyon alanlar, vs nin haritalandırılması
 • Belediye, kentsel ve endüstriyel sağlık faaliyetlerinin haritalandırılması
 • Gübre sınıflandırma haritalandırılması
 • Bitki örtüsü ve hayvanların haritalandırılması

Kirleticilerin gelecek deşarjı için projeksiyonlar

 • Bölgesel kalkınma planlarının analizi
 • Kentsel kalkınma planlarının analizi
 • Nüfus ve arazi kullanım büyümesi projeksiyonları
 • Kirleticilerin gelecek deşarjı için projeksiyonlar