Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu Yapımı İşi kapsamında Batı Akdeniz su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulandığı veya sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, havzada balıkçılık, su projelerinde kullanılacak enerji tüketimi, nüfus projeksiyonu esas olarak, içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, evsel ve sanayi sularının arıtılıp sanayide tekrar kullanılması, buna uygun olmayan suların kolektörler vasıtası ile derin deşarj olarak denize aktarılması konularının araştırılması, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilerek, çalışma ile “Havza Master Planı Raporu” hazırlanmaktadır.