Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Havza Su Yönetimi, Havza Master Plan
 • İşveren : Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2014 - 2019

Batı Akdeniz Havzası Master Plan Çalışması DSİ'nin, sırasıyla Antalya, Isparta ve Aydın'da kurulu 13., 18. ve 21. Bölge Müdürlüklerinin katılım ve katkılarıyla yürütülmektedir. Bu bölgeler havza sınırları içerisinde yer almakta olup, çalışmayı DSİ Genel Müdürlüğü koordine etmektedir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Verilerin toplanması, topografik ve jeoteknik araştırmalar
 • Havza sınırlarının belirlenmesi, akış gözlemi ve hidrometeoroloji istasyonlarının izlenmesi
 • Çevresel değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Havza hidrolojisi ve hidrojeolojisi için iklim değişikliği dikkate alınarak ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havza arazi sınıflandırmaları ve drenaj için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • Havza su tüketimi (içme, içme, sulama, sınai ve ticari ve doğal akış vb.) için ön ve nihai raporların geliştirilmesi
 • Havzada tarım ekonomisinin analizi
 • Taşkın ve tortu kontrolü için ön ve nihai raporların hazırlanması
 • CBS Haritalama (1/25000 ölçekli) ve taşkın risklerinin ve toprak erozyonunun önlenmesine yönelik öneriler
 • İş ilerleme raporları ve Havza Master Planı Çalışma Raporu