Batı Karadeniz Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Kırsal Gelişim
 • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Proje Süresi : 2020 - devam ediyor

Hidrojeolojik Etüt, “Batı Karadeniz Havzası” sınırları içerisinde bulunan yeraltı suyu alt havzalarındaki hidrojeolojik yapının ortaya konması amacıyla yapılacaktır. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki izleme çalışmaları Batı Karadeniz Havzasının tamamı için yapılacaktır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Hidrojeolojik veriler ve yapı analizleri,
 • Hidrojeokimyasal veriler ve yapı analizleri,
 • İzotop çalışmaları,
 • Hidrolojik bütçe çalışmaları,
 • Yeraltı suyu kütleleri bazında izleme ağı oluşturulması, ayrıntılı karakterizasyonunun yapılması,
 • Kütle bazında yapılan izlemelerin sonucuna göre baskı etki ve risk değerlendirilmesinin yapılması,
 • Eşik değer ve trend analizleri, tedbir ve önlemler programının oluşturulması yer almaktadır.