Bodrum İçmesuyu Şebekelerinin Haritalanması, Hidrolik Modelleme ve Acil Eylem Planı

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : İçme Suyu Temini
 • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - MUSKİ
 • Proje Süresi : 2016 - Devam ediyor

Bodrum merkez mahallelerinde, MUSKİ’ye bağlanmadan önce “European Bank for Reconstruction and Development” kredisi ile gerçekleştirilen “Bodrum Water Project” kapsamında içme ve kullanma suyu dağıtım şebekesi iyileştirmesi yapılmış ve Dağıtım şebekesinde ölçülebilir alt bölgeler kurulmuştur. Kısmi olarak çalıştırılabilen bu alt bölgeler sistem SCADA ile kontrol edilmektedir. ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından söz konusu proje incelenmiş ve çalıştırılamayan ölçülebilir alt bölgelerin çalışabilir hale getirilmesi sağlanmıştır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Bodrum İlçesi sınırları (Bodrum Yarımadası) içindeki MUSKİ kapsamındaki tüm içme suyu altyapısının etüt edilmesi,
 • İçme suyu altyapı şebekelerinin kazısız sistemler (yakın yüzey görüntüleme aletleri) kullanılarak saha çalışmalarıyla yerinde tespit edilip, koordinatlı olarak kayıt altına alınması,
 • Bilgisayar ortamında bilgi sistemi kurulması ve verilerin bu bilgi yönetim sistemine aktarılması
 • Tüm içme suyu altyapısı için Bodrum Yarımadası kapsamında Master planlamalarının yapılması
 • Bodrum yarımadası için bugünden 2060'a kadar farklı senaryolar içeren hidrolik model belirlenmesi
 • Proje alanının ölçülebilir alt bölgelere ayrılması
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Su Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıp Kontrolü” yönetmeliği kapsamında su bütçesi çalışmasının detaylı olarak hazırlanması
 • Hidrolik modelleme sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programının belirlenmesi.
 • 300 km acil iyileştirme projesinin hazırlanması
 • Ölçülebilir alt bölgelerden seçilen 5 adet 'Ölçülebilir alt bölge' oluşturularak sızıntı kaybı çalışmalarının yapılması.