Bodrum İçmesuyu Şebekelerinin Haritalanması, Hidrolik Modelleme ve Acil Eylem Planı

 • Finansman : Öz kaynak
 • Hizmet : İçme Suyu Temini
 • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - MUSKİ
 • Proje Süresi : 2016 - Devam ediyor

Proje; yazları 2,5 milyon nüfusa ulaşan Bodrum ilçesinde yürütülecektir. İş kapsamında yapılacak işler;

 • Bodrum İlçesi sınırları içindeki tüm içme suyu altyapısının etüt edilmesi,
 • İçmesuyu altyapı şebekelerinin yerinde kazısız teknolojilerle tespit edilip, koordinatlı olarak kayıt altına alınması,
 • Altyapı tespit çalışmaları ile toplanan bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması,
 • Bodrum yarımadası kapsamında Master Plan çalışmasının yapılması,
 • Bodrum yarımadası kapsamında bugün ve 2060 yılına kadar farklı senaryoları içeren hidrolik modelin yapılması,
 • Proje alanının ölçülebilir alt bölgelere ayrılmasının gerçekleştirilmesi,
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında su bütçesi çalışmasının detaylı olarak hazırlanması,
 • Hidrolik modelleme sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programının belirlenmesi,
 • 300 km acil rehabilitasyon projesinin hazırlanması
 • Ölçülebilir Alt Bölgelerden seçilmiş 5 adetinin “Ölçülebilir Alt Bölge” olarak uygulamasının gerçekleştirilerek oluşturulmasıyla kayıp, kaçak çalışmalarının yürütülmesi.