Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi

 • Finansman : Avrupa Birliği Delegasyonu – IPA II
 • Hizmet : Taşkın Risk Yönetimi
 • İşveren : Avrupa Birliği Delegasyonu
 • Proje Süresi : 2020 - devam ediyor
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ kapsamında, Taşkın Koruma ve Su Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek ve böylelikle Bosna Hersek’in kilit paydaşlarının taşkınları önleme, taşkından koruma ve potansiyel tehlikelere müdahale etmeye hazırlığı açısından taşkın riskini yönetme kapasitelerini arttırmak yer almaktadır. 30 ay sürecek olan bu proje, Bosna Hersek’in Avrupa Birliğine entegrasyonu kapsamında önemli bir adım teşkil etmektedir.
Bosna Hersek, ülke sınırları içerisinde Sava Nehri Havzası ve Adriyatik Denizi Havzası olmak üzere iki adet havza içermektedir. Bu havzalar birden çok ülkeyi kapsamakta olup, bir kısmı da Bosna Hersek sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu sebeple daha önceden bu havzalar bazında yapılmış çalışmalar ile uyum da bu projede gözetilecektir. Ayrıca Bosna Hersek 3 bölgeye ayrılmış bir yönetim biçimi benimsediğinden dolayı, taşkın risk yönetim planları her yönetimin ihtiyaçlarına ve kapasitelerine yönelik olarak yazılacak olup, ayrıca havza bazında da ayrılacaktır. Bu koşullar sonucu 5 adet Taşkın Risk Yönetim Planı ve Taşkın Riski Yönetim Planlarından çıkarılan temel sorunları ve temel önlemleri özetleyen bir çatı raporu Bosna-Hersek için oluşturulacaktır. Bunlara ek olarak Bosna Hersek Su Yönetimi Bilgi Sistemi de güncellenecektir. 
Projede sonucunda 4 adet çıktı üretilecektir ve bu sonuçlar Bosna Hersek’in taşkın risk yönetim aksiyon planının uygulanmasında önemli bir yol gösterici olacaktır. Ayrıca proje kapsamında ilgili kurumlara eğitimler vasıtasıyla bilgi aktarımı yapılacaktır.
1) Su sektörünün yasal, kurumsal ve finansal düzenlemelerinin, özellikle taşkından korunma ve daha önce tamamlanmış faaliyetlerin durumu ile ilgili olarak değerlendirilmesi raporu, 
2) Önceden yapılmış olan çalışmaların ve taşkın risk yönetim planlarının incelenmesi ve bu çalışmaların geliştirilmesi,
3) Bosna Hersek Su Yönetimi Bilgi Sistemi’nin güncellenmesi,
4) Taşkın önlem kapasitesinin ilgili kurumlarda güçlendirilmesi ve çıkış stratejilerinin belirlenmesi.
Taşkın Riski Yönetim Planları;

1. BHF'deki Sava Nehri Havzası için sel riski yönetim planı

2. BHF'deki Adriyatik Denizi Havzası için sel riski yönetim planı

3. SC'deki Sava Nehri Havzası bölgesi için sel riski yönetim planı

4. SC'deki Trebišnjica Nehri Havzası bölgesi için sel riski yönetim planı

5. BH'nin Brčko Bölgesi için sel riski yönetim planı

6. Beş sel riski yönetim planından çıkarılan kilit konuları ve kilit önlemleri özetleyen BH Çatı Raporu

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • GÖREV 1: Özellikle taşkın korumasıyla ilgili olarak su sektörünün yasal, kurumsal, mali düzenlemelerinin değerlendirilmesi
 • GÖREV 2: Yararlanıcı kurumların daha önce uygulanan proje ve faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi
 • GÖREV 3: BH'de sel riski yönetimi hedeflerinin belirlenmesi
 • GÖREV 4: Taşkın risk yönetimi için çerçeve ve seçeneklerin tanımlanması (Önlem Kataloğu)
 • GÖREV 5: Önlemlerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
 • GÖREV 6: Taslak Taşkın Riski Yönetim Planları
 • GÖREV 7: Stratejik Çevresel Değerlendirme
 • GÖREV 8: Halkla istişare süreci
 • GÖREV 9: Eylem Planının Oluşturulması
 • GÖREV 10: Sel Riski Yönetim Planlarının Oluşturulması
 • GÖREV 11: Su Bilgi Sisteminin Yükseltilmesi
 • GÖREV 12: Bilgi aktarımı
 • GÖREV 13: Seçilen Alan(lar) için Strateji Entegre Kentsel Su Yönetim Planının İzlenmesi