Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi

  • Finansman : Avrupa Birliği Delegasyonu – IPA II
  • Hizmet : Taşkın Risk Yönetimi
  • İşveren : Avrupa Birliği Delegasyonu
  • Proje Süresi : 2020 - 2023
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ kapsamında, Taşkın Koruma ve Su Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek ve böylelikle Bosna Hersek’in kilit paydaşlarının taşkınları önleme, taşkından koruma ve potansiyel tehlikelere müdahale etmeye hazırlığı açısından taşkın riskini yönetme kapasitelerini arttırmak yer almaktadır. 30 ay sürecek olan bu proje, Bosna Hersek’in Avrupa Birliğine entegrasyonu kapsamında önemli bir adım teşkil etmektedir.
Bosna Hersek, ülke sınırları içerisinde Sava Nehri Havzası ve Adriyatik Denizi Havzası olmak üzere iki adet havza içermektedir. Bu havzalar birden çok ülkeyi kapsamakta olup, bir kısmı da Bosna Hersek sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu sebeple daha önceden bu havzalar bazında yapılmış çalışmalar ile uyum da bu projede gözetilecektir. Ayrıca Bosna Hersek 3 bölgeye ayrılmış bir yönetim biçimi benimsediğinden dolayı, taşkın risk yönetim planları her yönetimin ihtiyaçlarına ve kapasitelerine yönelik olarak yazılacak olup, ayrıca havza bazında da ayrılacaktır. Bu koşullar sonucu 5 adet Taşkın Risk Yönetim Planı ve Taşkın Riski Yönetim Planlarından çıkarılan temel sorunları ve temel önlemleri özetleyen bir çatı raporu Bosna-Hersek için oluşturulacaktır. Bunlara ek olarak Bosna Hersek Su Yönetimi Bilgi Sistemi de güncellenecektir. 
Projede sonucunda 4 adet çıktı üretilecektir ve bu sonuçlar Bosna Hersek’in taşkın risk yönetim aksiyon planının uygulanmasında önemli bir yol gösterici olacaktır. Ayrıca proje kapsamında ilgili kurumlara eğitimler vasıtasıyla bilgi aktarımı yapılacaktır.
1) Su sektörünün yasal, kurumsal ve finansal düzenlemelerinin, özellikle taşkından korunma ve daha önce tamamlanmış faaliyetlerin durumu ile ilgili olarak değerlendirilmesi raporu, 
2) Önceden yapılmış olan çalışmaların ve taşkın risk yönetim planlarının incelenmesi ve bu çalışmaların geliştirilmesi,
3) Bosna Hersek Su Yönetimi Bilgi Sistemi’nin güncellenmesi,
4) Taşkın önlem kapasitesinin ilgili kurumlarda güçlendirilmesi ve çıkış stratejilerinin belirlenmesi.
2014 yılında Sava Nehri Havzasında yaşanmış olan taşkın ülke genelinde 47,86 milyon Euro zarara sebep olmuştur. Bu tarihten sonra taşkın tedbirleri almak amacıyla yapılan çalışmalar hızlanmış ve lokal tedbirler halihazırda alınmaya çalışılmaktadır. Fakat ülke genelinde genel bir planlamaya olan ihtiyaç önemini korumaktadır ve Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi bu amacı yerine getirmek için atılmış olan çok önemli bir adımdır.