Bursa Su ve Sağlık Koruma Projesi / Su Temin Projesi

  • Finansman : Dünya Bankası
  • Hizmet : İçmesuyu Temini ve Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması
  • İşveren : Bursa Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü- BUSKİ
  • Proje Süresi : 1995 - 1998

1-Su kaynak planlaması
Yüzey suyu arıtma tesisi(187x 106 m³/yıl)
Yer altı suyu(80×106 m³/yıl)
Kaynak suyu(20 x106 m³/yıl)
2-Su temin sisteminin uygulama projesi
Mevcut ağ haritalaması
Ağ modellemesi (Dinamik simülasyonlar için GIS’e uyum için AutoCAD ortamında KYPIPES/CYBERNET kullanılmıştır.)
3-Bölgesel Ölçüm
Mevcut SCADA sistemine bir bağlantıyı da kapsayacak şekilde bölgesel ölçüm sisteminin tasarımı
Akış sayaç, müştemilat sistemi ve tesisat ağının ihalesi
SCADA sistem uzantısı
4-Faturalanmamış su miktarını azaltma
Sayaç ekipmanı
Basınç azaltma ölçütleri
Sızıntı tespit ölçütleri
Uygulamada öncelikli alanların seçimi
5-Faturalandırılmamış su azaltılmasında müşavirlik
Su ve basınç ekipmanlarının kurulumu için mal ve servislerin temini ihale dokümanları
Proje Özellikleri
Nüfus
Mevcut nüfus : 1.050.000
Tasarım nüfusu(N2020) : 2.300.000

Su Talebi
Mevcut Su Talebi : 5 m³/san
Tasarım Su Talebi : 11 m³/san

Temin ana boru hattı : Yaklaşık 50 km, Çaplar DN 300-1600 mm
Dağıtım Hattı : Yaklaşık 3200kms, Çaplar DN 100-1600 mm

Verilen Hizmetler:
Kaynak Değerlendirmesi
Planlama
Ağ analizi/ Ağ modelleme
Detaylı tasarım
Faturalandırılmamış su azaltma ölçütleri
Su ve basınç ekipmanlarının kurulumu için mal ve servislerin temini ihale dokümanlarının hazırlanması
SCADA sistemine veri akışına uygun akış ve basınç sayaç ekipmanı kurulumu için müşavirlik hizmetleri