Büyük Menderes Havzası Master Plan Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Havza Master
  • İşveren : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü- Aydın
  • Proje Süresi : 2013 - 2018

Büyük Menderes Havzası Master Plan, 26.010 ha alanı kaplayan havzada , yaklaşık 2,5 milyon yaşayanın ve ülkemizin refahı için ; su kaynaklarından (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver olan su kullanımlarının tespiti, havzanın arazi varlığı, arazilerin kullanımı, sulama potansiyeli ile ihtiyacının tespiti ve sulama alanlarının hangi kaynaklardan ne şekilde sulanabileceği alternatiflerinin ortaya konulması, sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden teknik ve ekonomik yönden sulanabileceği tespit edilenlerin sulu tarıma açılması, drenaj yetersizliği olan sahaların sorunları ve çözüm önerileri, 2067 hedef yılı olmak üzere içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının tespiti, su haklarının tespiti, enerji üretme imkanları ile içme-kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarının karşılanması ile taşkın zararlarını önlemeye yönelik barajlar, regülatörler, tüneller, kuyular, galeriler, sulama, drenaj ve taşkın tesisleri araştırılıp teknik, ekonomik ve çevresel yönden uygun görülenlerin yapımı teklif edilmesi hususlarını kapsamaktadır.