Büyükmandıra Barajı ve Sulaması Planlama Raporu

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ile ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti. arasında 22.03.2016 günü Büyük Mandıra Barajı ve Sulaması Planlama Raporu Yapımı Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır. İmza töreninde DSİ 11.Bölge Müdürü Adil Sabancı , Bölge Md.Yard. İsmail Gez ve Planlama Md. Fatih Fünlü ile ALTER Uluslararası’ nı temsilen Dr.İlker Atış , Hüseyin Doğanay ve Esin Kizir hazır bulunmuşlardır.

Büyükmandıra Barajı; Kırklareli ili, Babaeski ilçesi, Büyükmandıra beldesinin yaklaşık 1,3 km doğusunda yeralmaktadır. Kuru Dere üzerinde oluşturulacak baraj off-stream depolama şeklinde olup, projenin ihtiyacı olan suyun büyük bir kısmı Beşiktepe Deresinden sağlanacaktır. Büyükmandıra Barajı 18 hm3 hacmi ile 2600 ha alanın sulanmasını gerçekleştirecektir. Kuru Dere ve Beşiktepe Deresinin su potansiyelleri değerlendirilerek Planlama Raporu’nda yapımı öngörülen ve toprak kaynakları incelenen ve sulanabilir olduğu tespit edilen arazilerden Büyükmandıra Barajından sulanabilecek kısmının sulu tarıma açılması ve hidroloji, zirai ekonomisi, kamulaştırma, taşkın koruma ve su hakları çalışmalarının yapılması, doğal yapı gereçleri etütlerinin yapılması, projedeki tüm tesislerin (gövde, tünel, kondüvi, dolusavak, sulama şebekesi, pompa ve iletim hattı tesisleri, vb.) teknik ve ekonomik yönden uygun görülenlerin planlama düzeyinde planlama raporu olarak yapımı teklif edilecektir.

Teknik Karakteristikler:
Su Kaynağı : Kuru Dere ve Beşiktepe Dere
Yağış Alanı : 46,50
Akış Yüksekliği : 115,00 mm/yıl
Gövde Tipi : Homojen Toprak Dolgu
Talveg Kotu : 33,00 m
Kret Kotu : 50,20 m
Talvegden Yükseklik : 17,20 m
Min. Depolama Hacmi : 0,800 hm3
Normal Depolama Hacmi : 18,00 hm3
Max. Depolama Hacmi : 21,30 hm3
Min. Su Seviyesi : 36,42 m
Normal Su Seviyesi : 48,00 m
Max. Su Seviyesi : 49,20 m
Brüt Sulama Alanı : 2 600 ha