Çorum İli Göletleri 1. Grup Planlama Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Baraj ve Gölet Planlaması
 • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2016 - 2019

Projenin amacı, Çorum ili sınırları içerisinde yer alan 12 adet (Yoğunpelit, Boğazkale Emirler, Ortaköy Yükderesi, Laçin Kırkdilim, Laçin Çamlıpınar, iskilipKutluözü, Alaca Perçem Alaca Büyükhırka, Bayat Çayköy, Osmancık Karala, Bayat Akseki and İskilip Yeniceköy) küçük baraj yeri için depolama, sulama ve içme suyu tesisleri ile ilgili alternatiflerin teknik ve ekonomik fizibilitesinin belirlenmesidir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Su kaynakları yönetimi planlaması
 • Topografik ve jeoteknik araştırmalar
 • Arazi sınıflandırması, drenajı ve planlaması
 • Tarım ekonomisi ve kamulaştırma araştırması
 • İçme suyu talep analizi
 • Yasal su hakları araştırma ve analizleri
 • Çevresel sürdürülebilirlik için su ihtiyaç analizi
 • Çevresel değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Mühendislik değerlendirmeleri, risk analizi, finansal analiz, fizibilite çalışması
 • Barajlar ve sulama sistemleri için planlama raporlarının hazırlanması
 • Barajlar, sulama sistemleri ve içme suyu şebekeleri için nihai tasarımların GID ortamında geliştirilmesi
 • Birim Fiyat Listeleri’nin hazırlanması
 • Proje Açıklama Dosyası (PTD) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu