Çorum İli Göletleri 1. Grup Planlama Raporu

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Bu proje kapsamında verilen hizmetler Çorum il sınırları içinde yer alan 12 adet gölet yeri için GÖL-SU projelerinde kullanılan planlama formatında toprak ve su kaynaklarını geliştirme amaçlı olarak depolama, sulama ve içme suyu tesisleri ile ilgili alternatiflerin teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulmasıdır ve Planlama Raporu ve eklerinin hazırlanması işleridir. Proje kapsamı içinde projenin çevresel etkileri değerlendirilerek Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları hazırlanmıştır. İşin toplam süresi 450 takvim günüdür.