(Denizli – Çardak) Ayrım – Pamukkale – Akköy – Sarayköy Yolu Etüt ve Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : İl Yolları ve Devlet Karayolları
  • İşveren : Karayolları Genel Müdürlüğü-TCK
  • Proje Süresi : 2013

36 km il yolu için uygulama projeleri. Topografik etütler, zemin araştırma hizmetleri, yol ve yapısal tasarımlar, hidrolik etütler ve drenaj projeleri, trafik uygulama projeleri ve altyapı deplase projeleri, metraj ve keşif hizmeti verilmiştir.