Denizli – Çardak Havaalanı Uygulama Projeleri

  • Finansman : Türk Hükümeti
  • Hizmet : Havaalanları
  • İşveren : Demiryolları, Limanlar ve Havaalanları Genel Müdürlüğü-DLH
  • Proje Süresi : 1999 - 2001

Verilen Hizmetler:
Güzergah ve apron
Yollar ve park alanları
Zemin stabilizasyonu
Diğer toprak kayması altyapı faaliyetleri
Denizli – Ankara Kavşağı havaalanı bağlantısı (Yaklaşık 8 km)
Miktarların faturaları