Doğu Karadeniz Bölgesi – İyisu, Kestanelik ve Çankaya Barajları ve Hidroelektrik Tesisleri Fizibilite Etüdü

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri
  • İşveren : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü-EİEİ
  • Proje Süresi : 2002 - 2004

Bu çalışmanın amacı Araklı Nehrinin 0 ve 560 m yükseklikleri arasındaki en uygun kullanımlı enerji üretimi için belirlemektir. Planlama, ön mühendislik tasarımı ve fizibilite çalışması 3 müteakip baraj ve HES için yürütülmektedir. Sulama için su temini gibi faydalar analiz edilir.

Proje Özellikleri
Çankaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali
105 m tepe yüksekliğinde kaya dolgu barajı
Kurulu kapasite =29 MW
Yıllık enerji üretimi =134 milyon kWs

Kestanelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali
30 m tepe yüksekliğinde kaya dolgu barajı
Kurulu kapasite =13 MW
Yıllık enerji üretimi =66 milyon kWs

İyisu Barajı ve Hidroelektrik Santrali
30 m tepe yüksekliğinde kaya dolgu barajı
Kurulu kapasite =13 MW
Yıllık enerji üretimi =66 milyon kWs

Verilen Hizmetler:

Çalışmalar ve Mühendislik
Rezervuarların stabilite geçirgenlik çalışmaları
En uygun baraj eksenlerinin yerleştirilmesi
Hydrometrik ve hidrolojik çalışmalar
En ekonomik baraj tiplerinin, yüksekliklerin ve baraj kısımlarının seçimi
Hidroelektrik santrali kuruluş kapasitesinin seçimi
Çevre etkilerinin değerlendirilmesi

Avam Proje
Barajın avam projesi, altyapı türevleri, taşma olukları, taban deşarj yapıları, su alma, basınçlı borular, güç santrali, manevra istasyonu, enerji nakil hatları ve diğer ilgili yapılar

Fizibilite Çalışması
3 barajın ve hidroelektrik santralin sulama yatırımlarını içeren fizibilite çalışması