Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması İşi

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Kırsal Gelişim
 • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2020-2022

“Hidrojeolojik Etüt” ve “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan Doğu Karadeniz Havzası” yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar yönünden izlenmiş ve yönetmeliğin diğer uygulama adımlarının yapılmıştır. Hidrojeolojik etüt ve yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar izlenilmesi Doğu Karadeniz Havzası’nın 52 adet tüm yeraltı suyu alt havzasında toplam 22.846 km2’lik alanda gerçekleştirilmiştir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Hidrojeolojik veriler ve yapısal analizler,
 • Hidrojeokimyasal veriler ve yapısal analizler,
 • İzotop çalışmaları, -Hidrolojik bütçe çalışmaları,
 • Yeraltısu kütleleri bazında izleme ağının oluşturulması, detaylı karakterizasyonların yapılması,
 • Kütle bazında izleme sonuçlarına göre basınç etkisi ve riskinin değerlendirilmesi,
 • Eşik değer ve trend analizi, ölçü ve ölçü programlarının oluşturulması dahildir.
 • DSİ Bölge Müdürlükleri, sorumluluk alanları: DSİ 7. İlçe Samsun, DSİ 8. İlçe Erzurum, DSİ 19. İlçe Sivas, DSİ 22. İlçe Trabzon ve DSİ 26. İlçe Artvin.