DOĞU KARADENİZ HAVZASI YERALTISUYU PLANLAMA HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU YAPIM İŞİ

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Kırsal Gelişim
  • İşveren : DSİ
  • Proje Süresi : 2020-2022

Proje kapsamında yapılacak işler:

-Hidrojeolojik veriler ve yapı analizleri,

-Hidrojeokimyasal veriler ve yapı analizleri,

-İzotop çalışmaları,

-Hidrolojik bütçe çalışmaları,

-Yeraltı suyu kütleleri bazında izleme ağı oluşturulması, ayrıntılı karakterizasyonunun yapılması,

-Kütle bazında yapılan izlemelerin sonucuna göre baskı etki ve risk değerlendirilmesinin yapılması,

-Eşik değer ve trend analizleri, tedbir ve önlemler programının oluşturulması yer almaktadır.

Havza’da sorumluluk sahaları olan DSİ Bölge Müdürlükleri; 7. Bölge Müd. Samsun 8. Bölge Müd. Erzurum 19.Bölge Müd. Sivas 22.Bölge Müd. Trabzon 26.Bölge Müd. Artvin ‘dir.