Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalavo, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetimi Master Plan Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Entegre Su Yönetimi
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2008 - 2012

DSİ Genel Müdürlüğü’nün ihale ettiği master plan çalışması İstanbul da dahil olmak üzere 7 ilin yeraltı ve yerüstü su potansiyelinin belirlenerek önümüzdeki 50 yıl için bu illerin su ihtiyaçlarının tespiti ve ihtiyacın karşılanma yöntemlerinin teknik, ekonomik, çevresel ve hukuki boyutları ile yapılabilirliğinin incelenmesidir. Bu çalışma ile 35.000 km² alanda yaşayacak yaklaşık 30.000.000 kişinin 3.000.000.000 m³/yıl içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.