Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri İçmesuyu Entegre Havza Yönetimi Master Plan Raporu

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Entegre Su Yönetimi
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2008 - 2012

Projenin amacı, İstanbul dahil yedi adet ilin 2060 yılına kadar su talebini tahmin etmek ve bu illere su temini için kullanılabilecek su havzalarının yeraltı ve yüzey suyu potansiyelini değerlendirerek teknik konuları ve önerilen su temini senaryolarının ekonomik, çevresel ve yasal yönleri kapsayan bir master plan hazırlamaktır. Bu çalışma 35.000m² alanda yaşayan ve su ihtiyacı 3.000.000.000 m³/yıl olan 30 milyonluk nüfusu kapsamaktadır.