Elbistan Su Temin Projesi

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Kaynak Değerlendirmesi ve Kaynak Geliştirilmesi Üzerinde Müşavirlik
Gelecek su talebi göz önünde bulundurularak mevcut kaynaklar değerlendirilmiştir. Kayıplara ve su çekiş yapıları ile pompalama istasyonlarının iyi çalışmamasına bağlı olarak su teminin de eksiklik tespit edilmiştir. Yeni bir su kaynağına ihtiyaç yoktur.
Ağ Analizi
Mevcut ağlar analiz edilmiştir. Yüksek orandaki su kaybının yüksek işletme basıncı sebebiyle olmuştur. Basınç alanı yeniden yapılandırılmıştır. Bölgesel ölçüm yapılmıştır.
Detaylı Tasarım
Ağ 2020 yılı taleplerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
Müşavirlik Servisleri
Su sayacı ekipmanları ihtiyacı için müşavirlik hizmeti verilmiştir

Proje Karakteristikleri:
Nüfus
Mevcut nüfus:80.000
Dizayn Nüfusu(N2027) :205.000

Su İhtiyacı:
Mevcur Su İhtiyacı: 200 Lt/sec
Dizayn Su İhtiyacı : 450 Lt/sn

Temin Hatları : L = Yaklaşık 3 km ; DN 500 mm
Dağıtım Şebekesi : L = Yaklaşık 430 km ; DN 80 to 600 mm

Verilen Hizmetler:
Kaynak değerlendirmesi
Kaynak geliştirme konusunda müşavirlik
Ağ analizi/ Ağ Modelleme
Detaylı tasarım
Metraj
Ölçüm ekipmanlarının elde edilmesi konusunda müşavirlik