Erdemli Su ve Atıksu Projesi İçin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Finansman : Avrupa Birliği-AB Hibe kredi
 • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
 • İşveren : TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Proje Süresi : 2011 - 2017

IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından imzalanan projenin amacı, Erdemli Belediyesi'nin su ve atık su sorunlarına çözüm bulmaktır. Proje aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

 • İletim ve şebeke borularının yaklaşık 30 km'lik hattın değiştirilmesi dâhil, mevcut su temini ve dağıtım sisteminin rehabilitasyonu ve iyileştirilmesi;
 • Yaklaşık 40 km'lik kanalizasyon sisteminin uzatılması ve deniz deşarjının inşaatı;
 • Yaklaşık 12 km'lik yağmur suyu toplama sisteminin iyileştirilmesi ve genişletilmesi;

Yapım Sözleşmesi 1 – Erdemli Atıksu Toplama ve Yağmursuyu Drenaj Projesi İnşaatı

Yapım Sözleşmesi 2-Erdemli Su Temini ve Deniz Deşarjı Rehabilitasyonu İnşaatı

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Hem Yapım I hem de Yapım II için İnşaat Kontrollüğü. (FIDIC Sözleşme Koşullarına göre-FIDIC Kırmızı Kitap)
 • Kanalizasyon Temizleme Ekipmanı, Boru Hattı Muayene Sistemi, Sızıntı Tespit Ekipmanı gibi atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu sistemlerinin bakım, işletme ve yönetiminin iyileştirilmesi için ekipman ve yazılım alımı.
 • Su yatırımları için proje ve ihale dokümanlarının hazırlanması,(Yapım II) ekipman temini satın alma aşamalarında destek verilmesi
 • Mali/idari/teknik alanlarda sızıntı tespit araştırmaları, Havza Yönetim Planının hazırlanması, Su İşleri Dairesinin modernizasyonunda yardım, en iyi uygulamaları görmek için teknik gezi dâhil olmak üzere kapasite geliştirme hizmetleri için Teknik Yardım