Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tramvay ve Yedek Parçaları Alımı işi Fizibilite Raporu

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Ulaşım
  • İşveren : İlbank-Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Proje Süresi : 06.2020 – 09.2020

ESTRAM 3. Etap projesinin tamamlanmasından sonra, gerekli kapasiteyi sağlayacak, yolcu beklentilerini maksimum düzeyde karşılayacak ve yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirgeyecek şekilde planlanan işletim hatları için 56 tramvay kullanılması öngörülmektedir. Ayrıca %10 oranında yedek / bakım-onarım için gerekli olan tramvayların da dâhil edilmesi ile toplamda 62 tramvay olması gerekmektedir. Mevcut durumda 47 tramvay olduğu için ilave 15 tramvay ve yedek parçaları alımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu proje ile mevcut durum itibariyle 47 araçla çalışan sistem yolculuk taleplerine yeterli gelmemekle beraber özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerdeki talep sebebiyle doluluk oranları %100 seviyelerindedir. Bu sebeple vatandaşlar tramvay sistemi ile ulaşım yapmak istemelerine rağmen doluluk sebebiyle ya rahat ulaşım imkânına erişememekte ya da sisteme erişim sağlayamayıp otobüs, dolmuş veya özel araç gibi diğer ulaşım modlarına geçiş yapmak durumunda kalmaktadır. Bu durum Büyükşehir Belediyesi açısından gelir kaybına sebebiyet vermekle beraber şehir için fazladan trafik yükü, karbon gazı salınımı ve gürültü kirliliği gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Yeni 15 araç alımı ile bu konularda iyileştirme yapılarak daha sürdürülebilir bir işletmeye ulaşmak hedeflenmektedir.

ESTRAM’ın yeni tramvay araçları tedarik ederek kapasitesini artırması halinde aşağıdaki faydaların sağlanacağı değerlendirilmektedir:

  • Özel araç kullanıcıları artan kapasite ile birlikte tramvaylarla daha rahat seyahat imkânı bulacaklarından, özel araçlara nazaran çok daha ucuz seyahat imkânı bulabileceklerdir;
  • Hem tramvay kullanıcıları hem de diğer ulaşım türlerini tercih eden yolcular, azalan trafik sıkışıklığı nedeniyle önemli zaman tasarufu elde edeceklerdir;
  • Şehiriçi yolculukların bir bölümünün karayollarından raylı sisteme kayması nedeniyle karayollarının işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf elde edilecektir;
  • Daha önce otobüslerle seyahat eden yolcuların bir bölümü tramvaylara kayacağı için, EBB’nin otobüs işletmeciliğinden doğan masraflarından tasarruf elde edilecektir.