Eskişehir Su Temini Projesi - Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması

 • Finansman : Avrupa Yatırım Bankası-EIB İskandinav Yatırım Bankası-NIB
 • Hizmet : Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması - Su Temini
 • İşveren : Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ)
 • Proje Süresi : 2006 - 2010

1. Aşama: Gelir Getirmeyen Su Azaltma ve İşletme Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri

2. Aşama: İnşaat Kontrollüğü

Proje görevleri şu şekildedir:

GÖREV A: Dağıtım ağının haritalanması

GÖREV B: Basınç bölgelerinin doğrulanması ve nihai olarak oluşturulması, hidrolik modelleme ve toplu ölçüm

GÖREV C: Kaçak tespit kampanyası, bölgesel ölçüm ve seçici boru değişimi

GÖREV D: SCADA sisteminin uygulanması

GÖREV E: Su arıtma tesisinin iyileştirilmesi

GÖREV F: Kurumsal güçlendirme ve eğitim

GÖREV G: İnşaat ve montaj işlerinin denetimi

GÖREV H: ESKİ'nin CBS tabanlı Altyapı Bilgi Sisteminin (ESBIS)

Proje Özellikleri;

Mevcut Nüfus: 500.000

Mevcut Su Üretimi: 81.508 m3/gün

Mevcut Faturalı Su tüketimi: 42.732 m3/gün

Su Temini Şebeke ve Dağıtım Şebekesi: Yaklaşık 1100 km (DN100 mm – DN 1200 mm)

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Saha araştırmalarının bulgularını kullanarak ağ çizimlerinin yapılıp yapılmadığının doğrulanması
 • Toplanan verilerin GIS ortamında biçimlendirilmesi ve saklanması
 • İşletme istatistiklerinin toplanması ve değerlendirilmesi, akış ve basınç ölçümleri, uzun vadeli tedarik konseptinin detaylandırılması
 • Kalibre edilmiş hidrolik modelleme ve tüm sistemin yeniden tasarımı
 • Seçilmiş boru değişimi için ihale (FIDIC KIRMIZI KİTAP), şebeke bölgelemesi için vanalar, basınç düşürme vanaları ve toplu sayaç kurulumu
 • İnşaat kontrollüğü
 • Sızıntı kontrolü için ESKİ personelinin eğitimi
 • Donanım, yazılım ve veri iletim ekipmanı için ihtiyaç değerlendirmesi
 • SCADA Sistem mühendisliği
 • Arıtma tesisinin rehabilitasyonu için ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanması
 • Su dağıtım şebekesi işletme kapasitesinin güçlendirilmesi
 • CBS Tabanlı Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması