Eskişehir Sulaması Revizyonu Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 1999 - 2000

Proje; Porsuk Barajı’nın sularından faydalanmak sureti ile daha önce “Porsuk Eskişehir Projesi Planlama Raporu” kapsamında planlanmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan işletmedeki Eskişehir Sulama Şebekelerinin yüksek ve orta basınçlı borulu sulama sistemleri dikkate alınarak yeniden planlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda içme ve kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını Porsuk Havzası’ndan karşılayan yerleşim yerlerinin müstakbel ihtiyaçları ile havzada gelişen diğer şartlar da göz önünde bulundurularak, önerilen yüksek ve orta basınçlı borulu sulama sistemleri ile isale ve sulama tesislerinin hidrolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirliğinin ortaya konulmasına yönelik ana done planlama raporları ile, “Eskişehir Sulaması Yenileme Projesi Planlama Raporu” ve eklerinin hazırlanması gerçekleştirilmiştir.