Eskişehir Sulaması Yenileme Projesi Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2010 - 2013

Söz konusu iş kapsamında içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını Porsuk Havzası’ndan karşılayan yerleşim yerlerinin müstakbel ihtiyaçları ile havzada gelişen diğer şartlar da göz önünde bulundurularak, önerilen yüksek ve orta basınçlı borulu sulama sistemleri ile isale ve sulama tesislerinin hidrolojik, teknik ve ekonomik yapılabilirliklerinin ortaya konulması ile projenin su ihtiyacını karşılayan Porsuk Barajına enerji üretimine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan çalışma ile Porsuk Barajı’nın sularından faydalanmak sureti ile daha önce “Porsuk Eskişehir Projesi Planlama Raporu” kapsamında planlanmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan işletmedeki Eskişehir Sulama Şebekesi yenilenerek boru şebeke ile 15.188 ha alanın Yağmurlama + Damla sulaması yöntemi ile sulanması amaçlanmıştır.

Söz konusu iş kapsamında hazırlanan “Kentsel Gelişim, Nüfus Projeksiyonu ve Su İhtiyacı Raporu” ile  içme ve kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını Porsuk Havzası’ndan karşılayan Eskişehir, Kütahya, Aslanapa ve köyleri, Altıntaş ve köyleri, Dumlupınar ve köyleri için gerekli analizler, tespitler ve hesaplamalar yapılmıştır. Ayrıca bugün var olan; nüfus, su kaynakları ve tüketilen su miktarları analiz edilip, 2060 hedef yılına göre ortaya çıkan nüfus, su tüketimi ve gereken su miktarları belirlenmiştir.