Fethiye İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)
  • Proje Süresi : 2016 - 2017

Fethiye ilçesi atık su arıtma tesisi 2. Aşama üniteleri Projelendirme çalışmasıdır. Bu proje ile 43.5000 m3/gün kapasiteli Fethiye AAT'deki atıksuların toplanması hedeflenmektedir.