Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama ve Proje Hizmetleri

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : İçme Suyu
 • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2012 – 2019

Proje alanı, Karadeniz kıyısında yer alan Filyos köyü ile Devrek ilçesi ve Devrek ilçesi içinde bulunan 2 adet gölet arasındaki iletim hattı olarak tanımlanmaktadır. Barajın su kaynağı Filyos nehridir. Raporun ana odak noktası, baraj için teknik ve ekonomik fizibilite çalışması ile sektörel planlama yaparak, içme suyuna ne kadar su ve ne kadar sulama amaçlı ayrılabileceğinin değerlendirilmesi, barajlardan şehre su aktaracak olan iletim hattının ve barajın detaylı tasarımının yapılmasıdır. Gerekli içme suyunun tahsisi için nüfus tahminleri ve gelecekteki su talepleri değerlendirilmektedir. Nüfus ve su arz talebi belirlenirken tüm köy ve ilçeler de dikkate alınmıştır. Barajdan şehre kadar olan iletim hattı detaylı olarak projelendirilmiş ve içme suyu arıtma tesisi planlanmıştır. 13 hm3/yıl su sadece içme suyu amaçlı temin edilecektir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Hidrolik, yapısal, mekanik ve elektriksel hesaplamalar dahil olmak üzere 130 km ana iletim hattının detaylı tasarımı
 • Pompa istasyonları ve depolama tankları gibi ilgili yapılar için nihai tasarımlar
 • Ölçme çalışmaları
 • Toprak ve drenaj çalışmaları
 • Hidrolojik çalışmalar
 • Hidrojeolojik çalışmalar
 • Geoteknik çalışmalar
 • Kamulaştırma çalışmaları
 • SCADA