Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması
 • İşveren : Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-GASKİ
 • Proje Süresi : 2011 - 2016

Proje kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • Çapları Ø1400 mm ile Ø80 mm arasında değişen 2300 km su şebekesi için boru ve armatürlerin tanımlanması ve haritalanması
 • GASKİ bünyesinde GIS kurulması, şebeke haritasının GIS ortamına aktarılması
 • SCADA sistem kayıtları ve 'pilot' alanı yardımıyla Kalibre Hidrolik modelleme çalışmalarının yapılması
 • Basınç bölgelerinin belirlenmesi ve kayıp/kaçak azaltımı için DMA'ların oluşturulması ve öncelikli yatırımların belirlenmesi.
 • Hidrolik modelleme çalışmalarından sonra, DMA'nın 300 km'lik sonuçları ile ilgili olarak. GASKİ için su şebekesi rehabilitasyon projelerinin detaylı tasarımı hazırlanmaktadır.
 • Sahadaki borular, yardımcı konum belirleyiciler ve Geo radarlar ile tespit edilir.
 • Tespit edilen borular, idarenin GIS'ine uygun olarak doğru bir şekilde sayısallaştırılır ve haritalanır.
 • Sahadan toplanan verilerle basınç bölgeleri rehabilite edilir.
 • Sayısallaştırılmış CBS verileri ile ağın hidrolik modelleri oluşturulur ve tüm ağ için DMA'lar tanımlanır.
 • DMA'lar, sızıntıyı en aza indirmeyi amaçlayan en yeni yasal düzenlemelere göre tanımlanır.
 • Temel bir kalibrasyon çalışması gerçekleştirmek için şebekenin çeşitli konumlarında basınç ve akış ölçümleri yapılır.
 • SCADA ölçümleri ve müşteri veri tabanı, AWWA Standartlarına göre yıllık su bütçesini hesaplamak için entegre edilmiştir.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Toplanan ağ verilerinin haritalanması,
 • Basınç bölgesi rehabilitasyonu,
 • DMA tasarımı,
 • 2.300km ağın hidrolik modellemesi,
 • 300km su şebekesi için detaylı tasarım