Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması
  • İşveren : Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-GASKİ
  • Proje Süresi : 2011 - 2016

Çapları 1400mm ile 80mm arasında değişen 2300 km içmesuyu şebekesi için boru ve armatürlerin tespiti ve haritalanması, GASKİ bünyesinde CBS kurulması, sayısal olarak hazırlanan şebeke haritalarının CBS ortamına aktarılması, SCADA sistemi kayıtlarından yararlanılarak ve pilot bölge çalışmaları yaparak kalibrasyonlu hidrolik modelleme yapılması,kayıp-kaçak suyun azaltılması için basınç zonlarının belirlenmesi ve ölçümlenebilir alt bölgelerin oluşturulması,öncelikli yatırımların belirlenmesi hizmetleri verilmiştir. Modelleme çalışmaları sonucunda GASKİ’ye boru değişim / yenileme projesi hazırlanmıştır.