Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması

  • Finansman : -
  • Hizmet : -
  • İşveren : -
  • Proje Süresi : -

Çapları 1400mm ile 80mm arasında değişen 2300 km içmesuyu şebekesi için boru ve armatürlerin tespiti ve haritalanması, GASKİ bünyesinde CBS kurulması, sayısal olarak hazırlanan şebeke haritalarının CBS ortamına aktarılması, SCADA sistemi kayıtlarından yararlanılarak ve pilot bölge çalışmaları yaparak kalibrasyonlu hidrolik modelleme yapılması,kayıp-kaçak suyun azaltılması için basınç zonlarının belirlenmesi ve ölçümlenebilir alt bölgelerin oluşturulması,öncelikli yatırımların belirlenmesi hizmetleri verilecektir. Modelleme çalışmaları sonucunda GASKİ’ye boru değişim / yenileme projesi hazırlanacaktır.