Güvem – Çerkeş İl Yolu Etüt ve Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : İl Yolları ve Devlet Karayolları
  • İşveren : Karayolları Genel Müdürlüğü-TCK
  • Proje Süresi : -

50 km il yolu için uygulama projeleri, topografik etütler, zemin araştırma hizmetleri, yol ve yapısal tasarımlar, hidrolik etütler ve drenaj projeleri, 2 adet tünel, köprü, kavşak, trafik uygulama projeleri ve altyapı deplase projeleri, metraj ve keşif hizmeti verilmiştir.