Hatay İçmesuyu İsale Hattı Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Kaynakları Yönetimi
  • İşveren : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü-Adana
  • Proje Süresi : 2010 - 2013

İş yeri, DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğü ve Hatay İli sınırları içinde yer almaktadır. İş kapsamında arıtma tesisinden alınacak olan arıtılmış suyun proje muhtevasında yer alan yerleşim yerlerine (Antakya ve Samandağı, Çekmece, Aknehir, Değirmenbaşı, Gümüşgöze, Koyunoğlu, Kuşalanı, Mızraklı, Subaşı, Sutaşı, Tavla, Tomruksuyu, Toygarlı, Turunçlu, Uzunbağ ve Yaylıca) iletilmesi için gerekli içmesuyu tesisleri (isale hatları, isale hatları üzerindeki küçük sanat yapıları, içmesuyu depoları, pompa istasyonları vb) inşa edilecektir. Arıtma tesisi ve ham su hattı bu iş kapsamında projelendirilmemiştir.