Hatay İçmesuyu İsale Hattı Projesi

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : İçme suyu
 • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü-Adana
 • Proje Süresi : 2010 - 2013

Proje alanı Hatay'ın içinde yer almaktadır. Bu proje kapsamında kapsanacak alanlar, Antakya'ya 15 km uzaklıkta olup batıda Akdeniz kıyısında Samandağı, doğuda Antakya merkez, kuzeyde Amanos dağları ve güneyde Asi Nehri ile çevrilidir. Hatay'ın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için Büyük Karaçay Projesi ile Büyük Karaçay Barajı inşaatına başlandı. Proje kapsamında; Barajın mansabında su girişinde bulunan regülatörden iletim hattına su verilecektir. İletim hattı sonunda 1,67 m3/s su bir şube ile arıtma tesisine aktarılacaktır. Ayrıca Antakya merkez ve Samandağ merkeze iletim hatları projeleri ve iletim hattı güzergahı üzerindeki diğer 15 yerleşim yeri için gerekli tüm yapılar (mühendislik yapıları, pompa istasyonları, su depolama tankları vb.) hazırlanmıştır. Gerekli içme suyunun tahsisi için nüfus tahminleri ve gelecekteki su talepleri değerlendirilmektedir. Nüfus ve su arz talebi belirlenirken tüm köy ve ilçeler de dikkate alınmıştır. Barajdan şehre iletim şebekesi ve içme suyu arıtma tesisi planlanmıştır. 110 km uzunluğundaki su iletim ana hattının detay tasarımı yapılmıştır.

Projenin karakteristik özellikleri:

Qiçme suyu: 42,70 hm3/yıl / terfi hattı: 110km,

QAAT kapasitesi: 123.000m3/gün, konvansiyonel tip.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • İletim hattının planlanması
 • 110 km iletim hatlarının ve pompa istasyonları ve depolama tankları gibi ilgili yapıların hidrolik, yapısal, mekanik, elektrik ve SCADA hesapları ile detaylı tasarım.

Yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesi amacıyla aşağıdaki alt hizmetler verilmiştir:

 • Haritalama çalışmaları,
 • Toprak ve drenaj çalışmaları,
 • Hidrolojik çalışmalar,
 • Hidrojeolojik çalışmalar,
 • Kamulaştırma çalışmaları,
 • SCADA,
 • BOQ'ların hazırlanması ve maliyet tahmini