Iğdır Ovası 7. Etap ve Ek Alanlar Sulama ve Drenaj Sistemi Uygulama Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Sulama ve Drenaj
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-DSİ / Müteahhit: Özdemir İnşaat Koll. Şti.
  • Proje Süresi : 1980 - 1983

Iğdır Ovası Türkiye ve Rusya arasında sınır oluşturan Aras Nehri boyunca yer alır. Ova Ağrı Dağı ile Aras Irmağı arasında geniş bir alanı kapsamaktadır.(50.000 hektardan fazla). Toprak yapısı ve iklim tarım için oldukça elverişlidir.

Proje Batı Iğdır’da yaklaşık 8,400 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Su Aras Nehri’nden çekilerek sağlanmaktadır.(regülatör)

Proje Özellikleri
Sulama ve Drenaj Alanı: 8.402 hektar

Kanal Uzunlukları
Sulama Kanalları

Toplayıcılar: 30.727 m
İkinciller: 72.698 m
Üçüncüller: 179.646 m

Drenaj Kanalları
Toplayıcılar: 22.320 m
Toplam: 270.000 m

İşletme ve Bakım Uzunluğu : 104 m

Verilen Hizmetler:
Sulama ve drenaj kanallarının ve işletme ve bakım yollarının uygulama projesi
Hidrolik yapıların uygulama projesi
Köprülerin uygulama projesi