İSKİ Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları, Dere Islahı, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Deniz Deşarjı Uygulama Projeleri

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisleri
 • İşveren : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)
 • Proje Süresi : 2008 - 2011

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Proje kapsamında, yaklaşık 100 km atıksu şebekesi ve kollektör hatları, 50 km dere rehabilitasyonu, 1 pompa istasyonu, 2 atıksu ön arıtma ve 4 deniz deşarjı ve 6 ileri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin çalışma 120.000-1.600.000 arasında değişen nüfus için bölgesel atıksu sektörel planının hazırlanması yer almaktadır.

AAT akışları:

Büyükçekmece AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık: 581.851 m3/g

Çanta AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık.: 222.609 m3/g

Tuzla AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık: 200.000m3/g

Silivri AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık: 172.236 m3/g

Riva AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık: 35.000 m3/g

Kilyos AAT Günlük kurak mevsim akışı Qyaklaşık: 30.000 m3/g

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Çalışma alanının kısa ve uzun vadeli atık su ihtiyaçlarını dikkate alarak bölgesel sektörel planın hazırlanması
 • Atıksu şebekesi ve kollektör hatları için uygulama projelerinin hazırlanması
 • Atıksu ve kollektör hatları metrajlarının hazırlanması
 • Dere ıslahı için uygulama projelerinin hazırlanması.
 • Pompa istasyonları için uygulama projelerinin hazırlanması
 • Çeşitli kapasitelerde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için uygulama projelerinin hazırlanması.
 • Atıksu Arıtma Tesisleri için metrajların hazırlanması
 • Kilyos, Çanta, Silivri ve Selimpaşa Deniz Deşarjı için uygulama projelerinin hazırlanması