İSKİ Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları, Dere Islahı, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Deniz Deşarjı Uygulama Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü-İSKİ
  • Proje Süresi : 2008 - 2011

İstanbul şehrinin genişlemesiyle beraber İSKİ’nin hizmet alanları da hızla genişlemekte ve hizmet verdiği alanlar hızla artmaktadır. Bu proje yaklaşık 100 km atıksu şebeke ve toplayıcılarına ait ön ve kesin proje hazırlanması işini, 50 km dere ıslahı uygulama projesi hazırlanması işini, eşdeğer nüfusu 120.000 ile 1.600.000 arasında değişen 6 adet azot ve fosfor giderimli biyolojik arıtma tesisinin projelendirmesini ve 4 adet deniz deşarjı tesisleri uygulama projesi hazırlanması işini kapsamaktadır.