İstanbul'da Muhtelif Havza Alanlarında Su Temini Sistem ve Servis Tesisleri için Proje Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - İSKİ
  • Proje Süresi : 2006 - 2010

İstanbul gibi Büyükşehirlerin yetki alanlarını genişleten yeni mevzuattan sonra, su ve kanalizasyon idareleri bu yeni alanlara hizmet vermeye başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarını ve yapılı çevreyi kapsayan yeni bir kentsel imar planı hazırladı. Bu yeni gelişme ile baş edebilecek su temin sistemi için yeni bir planlamaya ihtiyaç duyulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Temmuz 2006'da Alter ile Muhtelif Havza Alanlarında Su Temini Sistemi ve Servis Tesisleri Proje Hazırlama ve Müşavirlik Hizmetleri projesini ihale etmiştir. Planlama için hedef yıl 2055 idi.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • Su kaynakları yönetimi (mevcut su yakalama kapasitelerinin değerlendirilmesi, kapasitelerini artırmak için mevcut sistemlerin rehabilitasyonu için ihtiyaç değerlendirmesi, yeni su kaynaklarının mevcudiyeti üzerine araştırma, kaynak değerlendirmesi için saha araştırmaları ve coğrafi yayılıma göre kaynak tahsisinin programlanması ve 2055 yılına kadar artan talep senaryoları)
  • Yeni hizmet alanları için kısa vadeli yatırımlar olarak ihtiyaç duyulan altyapıların tasarımı. Kamu hizmetleri kuyu sahalarını, pompa istasyonlarını, iletim şebekelerini, rezervuarları ve dağıtım şebekelerini kapsamaktadır
  • 2 adet derin kuyu proje ve inşaatı (toplam derinlik: 698 m), 19 adet derin kuyu inşaat kontrollüğü.