İstanbul’da Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi İçin Fizibilite Etüdü ve Teknik Destek Danışmanlık Hizmetleri

 • Finansman : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) - Dünya Bankası
 • Hizmet : Deprem Hasarlarının Azaltılması için Güçlendirme Çalışmaları
 • İşveren : İstanbul Proje Koordinasyon Birimi- IPKB
 • Proje Süresi : 2010 - 2013

İstanbul, coğrafi olarak depreme yatkın konumu nedeniyle Türkiye'nin depreme karşı en savunmasız şehirlerinden biridir. İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından başlatıldı. Proje, İstanbul İl İdaresi (İSPA) tarafından İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla yürütülmektedir. 2010 yılında Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Proje finansmanına katkıda bulunmaya başlamıştır. İstanbul'da Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi için Fizibilite Etüdü ve Teknik Yardım Danışmanlık Hizmetleri, güçlendirmeyi amaçlamaktadır: (Tüm bileşenler FIDIC Sözleşme Şartları’na göre yapılmıştır.)

 • 79 okul,
 • 32 sağlık tesisi,
 • 8 poliklinik,
 • 1 adet sosyal tesis binası
 • 1 idari bina (toplam inşaat alanı 310.511 m2 olan 152 ayrı binadan oluşan toplam 121 ünite).

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 1. Güçlendirme için değerlendirme
 • Mevcut belgelerin gözden geçirilmesi,
 • Binaların çizimleri (mimari, yapısal, mekanik ve elektrik), beton dayanımını, sondaj kuyularını ve jeoteknik araştırmalar için kazı çukurlarını tanımlamak için yerinde testler ve laboratuvar testleri
 • Binaların güçlendirme için değerlendirilmesi
  1. Ön tasarım
 • Ön tasarıma dayalı birleşim raporu
  1. Son tasarım
 • Mimari, yapısal ve elektro-mekanik
 • İhale dokümanlarının hazırlanması