İstanbul’da Seçilmiş Binaların Güçlendirilmesi için Proje Revizyonu ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

  • Finansman : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) - Dünya Bankası
  • Hizmet : Deprem Hasarlarının Azaltılması için Güçlendirme Çalışmaları
  • İşveren : İstanbul Proje Koordinasyon Birimi - IPKB
  • Proje Süresi : 2007 - 2010

İstanbul, coğrafi olarak depreme yatkın konumu nedeniyle, Türkiye'de başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı en savunmasız şehirlerden biridir. İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından başlatıldı. Proje, İstanbul İl İdaresi (İSPA) tarafından İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) aracılığıyla yürütülmektedir. (Tüm bileşenler FIDIC Sözleşme Şartları’na göre yapılmıştır.)

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

  • 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı
  • Güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada toplam 177. 836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü