İstanbul’da Seçilmiş Hastanelerin Güçlendirilmesi için Fizibilite Etüdü ve Teknik Destek Danışmanlık Hizmetleri

  • Finansman : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) - Dünya Bankası
  • Hizmet : Deprem Hasarlarının Azaltılması için Güçlendirme Çalışmaları
  • İşveren : İstanbul Proje Koordinasyon Birimi- IPKB
  • Proje Süresi : 2011 - 2014

İstanbul, coğrafi olarak depreme yatkın konumu nedeniyle, Türkiye'de başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı en savunmasız şehirlerden biridir. İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), Türkiye Cumhuriyeti ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından başlatıldı. Proje, İstanbul İl İdaresi (İSPA) tarafından İstanbul Proje Koordinasyon Birimi aracılığıyla yürütülmektedir. (Tüm bileşenler FIDIC Sözleşme Şartları’na göre yapılmıştır.)

İstanbul'daki Öncelikli Hastanelerin Güçlendirilmesi için Fizibilite Etüdü ve Teknik Destek Danışmanlık Hizmetleri aşağıdakileri amaçlamaktadır:

  • Seçilen hastanelerin güçlendirilmesi (1. aşama olarak aşamalandırılmıştır)
  • Güçlendirilecek iki hastanenin yenilenmesi (2. aşama olarak planlandı)

Güçlendirme çalışmalarının kapsamı şunları içerir:

  • 61.000 m2 toplam alana sahip 6 hastane için tasarım incelemesi, 2007 deprem yönetmeliğine uygunluk doğrulaması ve yeniden tasarımı (Grup1)
  • Toplam 171.000 m2 alana sahip 7 hastane için güçlendirme tasarımı (Grup 2)