İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar) Güçlendirilmesi İçin Proje Revizyonu ve İnşaat Kontrollüğü

  • Finansman : Dünya Bankası
  • Hizmet : Deprem Hasarlarının Azaltılması için Güçlendirme Çalışmaları
  • İşveren : İstanbul Proje Koordinasyon Birimi- IPCU
  • Proje Süresi : 2007 - 2012

İstanbul Özel İdare Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul’da Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) için Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankasından kredi almıştır. ALTER tarafından üstlenilen Müşavirlik Hizmetleri kapsamında:
(1) Hastanelerin Güçlendirilmesi için Fizibilite Çalışması ve Teknik Destek Hizmetleri, 13 hastanede toplam 240.000 m²,
(2) Kamu Binalarının Güçlendirilmesi için Mevcut Tasarımların Revizyonu ve İnşaat Kontrollük Hizmetleri, 136 okulda toplam
450.000 m² tamamlanmıştır.