İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar ve Sağlık Tesisleri) Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

  • Finansman : Dünya Bankası
  • Hizmet : Deprem Hasarlarının Azaltılması için Güçlendirme Çalışmaları
  • İşveren : İstanbul Proje Koordinasyon Birimi- IPCU
  • Proje Süresi : 2010 - 2013

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m²  inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m² inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.