İzmir (Gördes Barajı) İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su Temini
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
  • Proje Süresi : 2012 - 2013

Bölgenin mevcut su temin sistemi, evsel ve endüstriyel kullanım taleplerinin mevcut ihtiyaçları ve gelecekteki talepleri için yeterli değildir. Mevcut kaynaklar değerlendirilecek ve olası ek kaynaklar rezervuarlara aktarılacaktır. Buca ve Kavarlıdere bölgeleri su iletim hatlarının bağlanması için iki temel lokasyon olup, Buca tüneli en uygun maliyetli çözümü sunacak şekilde planlanmıştır.

2040 yılına kadar İzmir ili ve çevresindeki yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin (yaklaşık 20 km iletim hattı, 20.000 m3 rezervuar, mühendislik yapıları vb.) Kesin Projelerinin hazırlanması,

Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılan su, arıtma tesisinin çıkışından alınarak İzmir şehir merkezindeki mevcut Buca T17 ve iş kapsamında inşa edilen Bornova T10 (V=20.000 m3) baraj gölüne aktarılacaktır. (Yaklaşık 1900 metre uzunluğundaki Buca tüneli dâhil)