İzmir Kiraz Suludere Yeraltı Barajı Projesi

  • Finansman : Özkaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü-İzmir
  • Proje Süresi : 2017 - 2020

Türkiye’nin ilk yeraltı barajlarından biri olan Kiraz-Suludere Yeraltı Barajı, Ege Bölgesi'nin orta kesimlerinde, 06 numaralı, Küçük Menderes Havzası içerisinde, İzmir İli Kiraz İlçesinde bulunan Suludere Mahallesinin yaklaşık 0,7 km kuzeyinde, Çatak Deresi üzerinde inşaa edilecektir. Projenin amacı Suludere Mahallesine ait tarım arazilerine sulama suyu sağlamaktır.
Proje kapsamında minimum 4,65 m, maksimum 23,45 m derinlikte ve 95 adet anoda toplam 200 m aks uzunluğunda slurry-trench (bulamaç hendeği) perdesi imalatı yapılarak yeraltı suyunun depolanması ve alüvyon içerisinde açılacak 4 adet pompaj kuyusundan pompa vasıtası ve regülasyon ile su basınçlı kapalı boru sistemine alınarak sulama suyu sağlanacaktır.
Proje alanında ortalama yıllık yağış 546,2 mm; aks yeri itibarı ile yağış alanı 24,7 km² ve toplam yüzey akışı potansiyeli 0,914 hm³/yıl’dır. Aks yerinde alüvyon içerisinde depolanabilecek toplam su hacmi 55.080 m³ olarak hesaplanmıştır. Buna göre brüt 41 ha; net 37,2 ha sulama alanı su ile buluşturulmuş olacaktır. Bu durumda ulusal tarım geliri rakamlarına 2019 yılı birim fiyatları ile 873.985 TL/yıl katkı sağlanacaktır.
Proje toplam yatırım bedeli 2020 yılı DSİ fiyatları ile 10.613.344 TL ve rantabilite oranı R=1,30 olarak hesaplanmıştır.