Karacabey İlçesi ve Köyleri İçmesuyu Uygulama Projeleri

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Su Temini
 • İşveren : Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-BUSKİ
 • Proje Süresi : 2015 - 2016

Bu projenin temel amacı, yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli unsurlarla (iletim hatları, pompa istasyonları, rezervuarlar, menholler vb.) nihai tasarımların hazırlanmasıdır. Tüm modelleme/hesaplamalar/işler bu Proje kapsamında yapılmaktadır.

İş paketi 1: Haritalama ve Anket Çalışmaları

İş paketi 2: Ön Tasarım İşleri

İş paketi3: Son Tasarımlar

Yaklaşık 500km iletim ((Ø100 mm – Ø800 mm) ve 600 km şebeke(Ø75 mm – Ø180 mm) hatları için kesin projeler hazırlanır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Proje sahasındaki rezervuar, şebeke, isale hatları gibi tüm içme suyu yapılarının fiziksel, hidrolik kapasite ve ekonomik kriterlere göre mevcut durumunun belirlenmesi, öncelikli alanların belirlenmesi
 • İlgili yönetmeliklerle nüfus ve içme suyu ihtiyaç projeksiyonlarının yapılması.
 • Haritalar, saha kontrolü ve devir teslimi için ölçümler
 • Anketler ışığında mevcut tesislerin kullanımına devam kararı alınması veya yeni tesislerin inşasının planlanması.
 • Mevcut içme suyu kapasitesinin yeterli olmaması durumunda su kaynakları, kaynak suyu vb. tespitine yönelik hidrojeolojik çalışmalar,
 • Planlanan ve mevcut iletim hatlarının güzergâhlarının belirlenmesi, tank ve arıtma tesisi yerleşimlerinin belirlenmesi, kamulaştırma ön etütleri, ilgili yönetmeliklere uygun jeolojik etütler
 • Arıtma Tesisi Konsept tasarımlarının ve raporlarının hazırlanması
 • Tüm yerleşim yerlerinin iletim hatları için bilgisayar sistemlerinde hidrolik hesapların hazırlanması.
 • Hidrolik modelleme
 • Kamulaştırma çalışmaları
 • Rezervuar, arıtma tesisi, pompa istasyonu vb. sahada planlanan yapıların uygulanması.
 • Tüm iletim hatları, şebekeler ve su yapıları için nihai tasarımların hazırlanması.