Kayseri Su Temin Projesi

 • Finansman : -
 • Hizmet : -
 • İşveren : -
 • Proje Süresi : -
 1. Acil Durum Programı
  • Acil durum ölçütlerinin belirlenmesi
  • Metrajların kurulmasını içeren tanımlanan programın mühendisliği
 2. Ağ Bölgeleme
  • Uzun dönem temin konseptinin değerlendirilmesi
  • Hidrolik analiz ve gövde sisteminin yeniden tasarımı
  • İşletme istatistiklerinin toplanması ve değerlendirilmesi
  • Tesisat program tasarımı
  • Ağ haritalarının dijitalleştirilmesi
 3. Bölgesel Ölçüm
  • Mevcut SCADA sistemine bağlantıyı içeren bölgesel ölçüm sisteminin tasarımı
  • Akış sayaç, müştemilat sistemi ve tesisat ağının ihalesi
  • SCADA sistem uzantısı
 4. Kayıp Azaltma Programı
  • Ağ analizlerinde yardım
  • Sızıntı kontrol ölçümü için önceliklerin tanımlanması
  • Pompa sistemi, müştemilat ve onarım araçları ihalesi

Proje Özellikleri
Nüfus
Mevcut Nüfus :600.000
Tasarım Nüfusu (N2025) :1.068.774

Su Talebi
Mevcut Su Talebi: 117.115 m³/gün
Tasarım Su Talebi: 177.706 m³/gün

Temin ana boru hattı : L = Yaklaşık 230 kms.; DN 200 mm’ den DN 1000 mm
Dağıtım Hattı : Yaklaşık 560 kms ; DN 100 mm’ den DN 250 mm

Verilen Hizmetler:
Proje Yönetimi
İnşaat denetimi
Ağ tasarımı
İhale dökümanları
İhale değerlendirme ve ihalenin verilmesi sürecinde destek
Boru, vana, sayaç, yangın musluğu,vb. temininde destek
Sızıntı tespit-tamiri ve yenileme çalışmalarının denetimi
Denetim, pompa istasyonlarının ve SCADA sistem uzantısının teslim ve görevlendirmesi
YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) için destek

Pompalama İstasyonu Geliştirme Eki (Ek 4)

GERMİRALTI KUYU ALANI

Germiraltı kuyu alanı 5 derin kuyu, terminal depo ve ana pompa istasyonundan oluşmaktadır, ve DZ3 ağ alanına 132 kW güçteki 3 terfi pompası ile 425 LT/ san.’den 5000 m³ su sağlamaktadır.

Mevcut 7 nolu DN 800 mm elle çalışan vana yeni motorlu vanalar ile değiştirilmiş, borular ve tertibat yenilenmiştir. Bir adet 500 kVA’lik yedek jeneratör enerji kesintilerine karşı kurulmuştur.

BEŞTEPELER KUYU ALANI

575 L/s akışlı 15,000 metreküp su Beştepeler deposuna her biri 200 kW kapasiteli 4 terfi pompası içeren 2 ayrı pompa istasyonundan pompalanmaktadır(PS1&PS2). Elle çalışan vanalar motorlu vanalar ile değiştirilmiş, pompa hatları yenilenmiş, dönüşümsüz vanalar eklenmiştir. Bir adet 1000 kVA’lik yedek jeneratör kurulmuştur.

MAHRUMLAR KUYU ALANI

150 L/s kapasiteli iki eski derin kuyu bulunmaktadır.Bir adet eski su altı pompası yenisiyle değiştirilmiş, elle çalışan vanalar motorlu olanlarla değiştirilmiş, popmap hatları yenilenmiş ve dönüşümsüz vanalar eklenmiştir. Bir adet 250 kVA’lik yedek jeneratör kurulmuştur.

SCADA Sistem Eki (Ek 5)

EĞRİBUCAK KUYU ALANI

Eğribucak kuyu alanı 3 terfi pompası ile 150 L/s su sağlayan 3 derin kuyu içermektedir. Mevcut su altı pompaları yenilenmemiştir, ancak boru hatları, vanalar ve dier ekipmanlar tümüyle yenilenmiştir. Bir adet 250 kVA’lik yedek jeneratör kurulmuştur.

KARPUZATAN KUYU ALANI

Her biri 110 kW’lık 3 terfi pompası ve 6 kuyu bulunmaktadır. 4 eski su altı pompası yenileriyle değiştirilmiş, elle çalışan vanalar motor ile çalışanlar ile değiştirilmiş, pompa hatları yenilenmiş ve dönüşümüz vanalar eklenmiştir. Bir adet 500 kVA’lik yedek jeneratör kurulmuştur.

KEYKUBAT KUYU ALANI

Keykubat’ta 7 kuyu, bir terminal depo ve bir pompa istasyonu bulunmaktadır. Su her biri 200 kW’lik 4 terfi pompası ile pompalanmaktadır. 5 yeni su altı pompası kurulmuş, elle çalışan vanalar motor ile çalışanlar ile değiştirilmiş, pompa hatları yenilenmiş ve dönüşümüz vanalar eklenmiştir. Bir adet 500 kVA’lik yedek jeneratör kurulmuştur.