Kemah – İliç Devlet Karayolu Etüt ve Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : İl Yolları ve Devlet Karayolları
  • İşveren : Karayolları Genel Müdürlüğü-TCK
  • Proje Süresi : 2014

60 km il yolu için uygulama projeleri, topografik etütler, zemin araştırma hizmetleri, yol ve yapısal tasarımlar, hidrolik hesaplar ve drenaj projeleri, 2 adet tünel, köprü, kavşak, trafik uygulama projeleri ve altyapı deplase projeleri, metraj ve keşif hizmeti verilmiştir.