Kuşadası İlçesi ve Mahalleleri İçmesuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin geliştirilmesi, Uygulama Projelerinin Hazırlanması

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : İçme Suyu
 • İşveren : Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - ASKİ
 • Proje Süresi : 2016 - 2022

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından üstlenilen projenin amacı; Kuşadası ve çevre yerleşim yerlerine (Güzelçamlı ve Davutlar) su projeleri hazırlamaktır. ASKİ, yeni yasal düzenleme ile 2014 yılından itibaren Kuşadası'nda su hizmetlerinin sorumluluğunu almıştır. Projenin kapsamı; yeni pompa istasyonları ve depolama tankları ile mevcut su dağıtım şebekesinin tamamen yeniden tasarlanmasını kapsamaktadır.

Bu sözleşme kapsamında 30 km su iletim hattı, 1800 km su dağıtım şebekesi, 300 metre sondaj ve 900 civarında test çukuru kazısı yer almaktadır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Servis yolu proje çizimlerinin hazırlanması
 • Uzun süreli simülasyon (EPS) ile hidrolik modellerin hazırlanması
 • Su iletim hattı proje çizimlerinin hazırlanması
 • Su dağıtım şebeke çizimlerinin hazırlanması
 • Gerekli jeoteknik etüt çalışmalarının yapılması
 • Elektrik ve SCADA tasarım çizimlerinin hazırlanması
 • Orta gerilimli enerji kaynağı proje çizimlerinin hazırlanması
 • Tüm ihale dosyasının hazırlanması