Marmaris İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-MUSKİ
  • Proje Süresi : 2016 - 2017

Bu proje ile Marmaris İlçesinde bulunan ve 50.625 m³ kapasiteye sahip olan Atıksu Arıtma Tesisi, 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin artıma problemi büyük ölçüde çözülecektir.

Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinin kurulu kapasitesi 50.625 m³/gün olup, klasik aktif çamur prosesine göre dizayn edilmiştir. Arıtma Tesisinde arıtılan sular, Yalancı Boğaz Mevkiinde kıyıdan 406 m açıkta 20 m derinlikte denize deşarj edilmektedir. Proje kapsamında 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin arıtma problemi büyük ölçüde çözülecektir. Projelendirme aşamasında, bölgenin turistik bir bölge olması sebebiyle yaz ayları ile kış ayları arasında çıkan ham su miktarlarında aşırı farklılıklar oluştuğu düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı tesiste turistik periyot ve turistik olmayan dönem olmak üzere iki çalışma senaryosu uygulanmaktadır.