Marmaris İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
  • İşveren : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü-MUSKİ
  • Proje Süresi : 2016 - 2017

Bu proje ile Marmaris İlçesinde bulunan ve 50.625 m³ kapasiteye sahip olan Atıksu Arıtma Tesisi, 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin artıma problemi büyük ölçüde çözülecektir.

Marmaris Atıksu Arıtma Tesisinin kurulu kapasitesi 50.625 m³/gün olup, klasik aktif çamur prosesine göre dizayn edilmiştir. Arıtma Tesisinde arıtılan sular, Yalancı Boğaz Mevkiinde kıyıdan 406 m açıkta 20 m derinlikte denize deşarj edilmektedir. Proje kapsamında 2047 yılı nüfus artışı hesaplanarak yaklaşık 50.000 m³/gün ilave tesisin projelendirilmesi ile Marmaris İlçesinin arıtma problemi büyük ölçüde çözülecektir. Projelendirme aşamasında, bölgenin turistik bir bölge olması sebebiyle yaz ayları ile kış ayları arasında çıkan ham su miktarlarında aşırı farklılıklar oluştuğu düşünülmüştür. Bu sebepten dolayı tesiste turistik periyot ve turistik olmayan dönem olmak üzere iki çalışma senaryosu uygulanmaktadır.

Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Bu proje ile Turgutreis Mahallesi’nden kaynaklı evsel nitelikli atıksuların arıtılmasına yönelik proje çalışması yapılacaktır. İdare tarafından verilen fizibilite çalışmaları sonucu, 2047 yılı debisi olarak 46.000 m³/gün atıksu arıtma tesisi kapasitesi hesaplanan Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği, eşdeğer nüfus 100.000 üzerindeki, proje koşullarına, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı güncel mevzuatı, Türk Standartları ve Alman ATV-DVWK Standartları (ATV-DVWK – A 131 E) Tek Aşamalı Aktif Çamur Tesislerinin Boyutlandırılması Standartları dikkate alınmak suretiyle projelendirme yapılacaktır.

Akyarlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi

Akyarlar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Arıtma Tesisi olmayan konut ve işletmelerde atıksular foseptiklerde biriktirilmekte, vidanjörler ile atıksular toplanmaktadır. Vidanjörle alınan atıksular, MUSKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerine götürülerek arıtımı sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde kanalizasyon şebeke sistemine boşaltıma izin verilmemektedir.

Akyarlar bölgesinde mevcut durumda atıksu toplama hatları ve terfi merkezi bulunmamaktadır. Fakat Turgutreis ve Akyarlar arasında kalan bölgede yerleşik otellerden kaynaklı atıksuların toplandığı bir terfi istasyonu bulunmaktadır. Bu terfi merkezinden kaynaklı atıksular, 15.000m³/gün kapasiteli olmasına karar verilen Akyarlar AAT’ye alınacaktır.

Mevcut durumda herhangi bir arıtma tesisine sahip olmayan Akyarlar Mahallesi evsel atıksuların arıtımı Akyarlar AAT’lerinde sağlanarak tesis alanları yakınından geçen derelere deşarj edilecek ve daha sonra Ege Denizi’ne dökülecektir.